Omvang en provider

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op verkoopovereenkomsten die online worden afgesloten via de website www.rplusd.io tussen r+d.io (ons) en zijn consumentenklanten (u).

r+d.io – Fabien Cuny
5 rue Boulay
Cidex D4
14740 ROSEL
Frankrijk

NAF-code: 6201Z
Registratienummer: 882265556 00010

Sluiting van het contract

In overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over het sluiten van online contracten, komt het contract tot stand na aanvaarding van de offerte en bevestiging van u.
U erkent daarmee uw betalingsverplichting.

Tong

De taal die wordt aangeboden voor het sluiten van het contract is Frans.

Archiveren

De vennootschap r+d.io zal de aankooporders en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.  
De geautomatiseerde registers van r+d.io zullen door alle betrokken partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.
U kunt toegang krijgen tot gearchiveerde contracten door een verzoek in te dienen per e-mail aan contact@rplusd.io of per post aan:

r+d.io – Fabien Cuny
5 rue Boulay
Cidex D4
14740 ROSEL
Frankrijk

Prijs

In overeenstemming met artikel 293B van de CGI is ons bedrijf niet onderworpen aan btw. Als gevolg hiervan kunnen professionals die op onze site bestellen geen aanspraak maken op het herstel ervan.
De prijzen die op onze site worden vermeld, zijn inclusief alle kosten, in euro’s. Andere extra kosten die u eventueel moet betalen, worden voor het sluiten van het contract aangegeven.

Betaling

De volgende betaalmiddelen staan ​​tot uw beschikking om aankopen op onze site te betalen:
– Paypal
– Bankkaart (via bankterminal indien service ter plaatse)
– Bankoverschrijving

Recht om in te trekken

Invoering

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief van La Poste of e-mail) naar het volgende adres:

r+d.io – Fabien Cuny
5 rue Boulay
Cidex D4
14740 ROSEL
Frankrijk

of contact@rplusd.io

U kunt gebruik maken van ons contactformulier, maar dit is niet verplicht.
Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van intrekking

In het geval dat u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze) zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag terugbetalen. waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een ander middel; aan deze vergoeding zijn voor u in ieder geval geen kosten verbonden.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.121-21-8 van de Consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op:  
– De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.
– De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de professional geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.
– De levering van goederen die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn.
– De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.
– De levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.
– De levering van goederen die na levering en naar hun aard onlosmakelijk met andere artikelen vermengd zijn.
– De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.

Dienst na verkoop

U kunt uw klachten richten aan onze klantenservice per e-mail op contact@rplusd.io of per post gericht aan:

r+d.io – Fabien Cuny
5 rue Boulay
Cidex D4
14740 ROSEL
Frankrijk